VVS Trading
Hele Danmarks
leverandør af
VVS-ARTIKLER
badeværelse

AKTUELT

Vejledninger
og manualer

Se vores monterings-
vejledninger
Find forhandler
Se hvem, der er
forhandler af vores
produkter.

Hvorfor skal vi spare på vandet?

I Danmark har vi masser af drikkevand, hvorfor skal vi så spare på det? Selvom vi ikke lider af vandmangel og tørke som andre steder i verden, er vandressourcerne i Danmark under et stort direkte pres - især omkring de større byer. Mange steder trues grundvandsressourcerne af forurening fra især nitrat, pesticider og industriel forurening.
 • Hvert år må vandforsynings steder lukkes som følge af forurening.
 • Det er meget ressourcekrævende at indvinde, rense og distribuere drikkevand.
 • Der er store omkostninger ved at transportere det som spildevand til renseanlæg.
 • De fleste husholdninger kan også spare penge.
 
Vand er den vigtigste fødevare i verden. Derfor bør vi alle undgå at forbruge vand unødigt.
 
 
Hvordan bruger man mindre vand,
uden at miste komfort og effektivitet?
Helt enkelt kan man jo blot åbne lidt mindre for vandhanen, så sparer man da også vand. Man opnår dog sjældent et sikker og konstant resultat. Der skal justeres en del på grebet, inden man opnår den rette besparende vandstrøm. Resultatet er sikkert og konstant, at overlade dette til den rette vandsparer. Den store del af reduktionen i vandforbrug opstår når vandet løber, uden det anvendes. Og når man skyller ting af i vasken. Skal man fylde en vase eller en kande, kan sparer man selv sagt intet.
 
Det er let at reducere vand- og energiforbrug, og bevare både komfort og effektivitet. Det tager kun et par minutter, kræver et minimum af værktøj og er en beskeden økonomisk anskaffelse.
 
Hvordan vælger man den rigtige vandsparer?
Vælg den rigtige vandstrøm til det rette behov. God komfort og mindre vandforbrug opnås ved at vælg den rette gennemløbs mængde. Farve inddeling gør det let at vælge:
 
Mørk grøn: 3 liter pr minut til håndvask
Lys grøn: 6 liter pr minut til håndvask og køkken
Gul: 8 liter pr minut til bruser
Orange: 9 liter pr minut til køkken og bryggers
Blå: Sæt med en af hver: 3,6 og 9 liter luftblander.
 
Håndvask, køkken- og bryggersvask:
I køkken, bryggers og ved håndvasken på badeværelset udskifter man ganske enkelt luftblanderen på armaturet.
 

3 liter/min*:Til håndvaske og andre tapsteder, hvor behovet er en mindre vandmængde i kortere tid. Eksempelvis tandbørstning og vask af hænder. Kan også anvendes til køkken, det tager så blot lidt længere tid at fylde en kande eller gryde.


6 liter/min*: Til håndvaske, hvor der er behov for lidt mere vand, evt. til at fylde vasken lidt hurtigere. Og til køkkenvaske, hvor der er behov for en jævn vandstrøm til almindelig brug. Kan også bruges til bryggers, det tager så blot lidt længere tid at fyld en spand.
 

9 liter/min*: Til køkken- og bryggersvaske, hvor der er behov for større vandmængder på kort tid, eksempelvis hvor der ofte fyldes vand i kander, fade eller spande.
 
 
Bruser:
I bruseren påsættes en vandstrømsregulator på armaturet, før slangen, en bruseslange med vandstrømsregulator eller skift til en Geyser® Easy Flow Vario håndbruser. Det er en god idé at vælge et termostatarmatur, det sparer også varmt vand i sig selv.
 
 

Vario Flow Håndbruser:
Geyser® håndbrusere med Vario Flow giver trinløst komfortabelt bad. Fra 3,5 til 7,5 liter pr. minut
 
 

8 liter/min*: Til bruser hvor der ikke er nogen anden form for vandregulering. Påsættes før bruserslangen.

Geyser® vandspare luftblandere er udført i et stærkt plast materiale, således at de modstår kalkpåvirkninger i lang tid. Når kalken endelig vinder – for det vil ske – et det let at udskifte vandspareindsatsen alene.
*Almindelige luftblandere tillader gennemløb af op til 12 liter pr. minut, og almindelige brusere uden vandstrøms regulering 20 liter pr. minut ved 3 bar vandtryk, som er almindeligt. Ved at skifte til Geyser® vandsparer mindskes forbruget af rent drikkevand væsentligt. Hver person forbruger 40-50.000 liter rent vand om året, alt efter husstandens størrelse. Ca. 1/3 af vandforbruget, er varmt vand. Det betyder at der er mange penge at spare på vand og energi til opvarmning af varmt vand. Blot ved at bruge 2 minutter på at skifte til en vandsparer. Hvor mange penge man sparer afhænger af hvor man bor, fordi vand- og energipriserne er forskellige, men det vigtigste er jo også at spare på vores rene drikkevand.
 
Hvad meget vand bruger man?
Gennemsnitligt bruger hver person langt over 100 liter rent vand hver dag. Det kan let reduceres.
 
Lette vandspareråd:
 • Kontroller dit forbrug mindst 1 gang om måneden.
 • Sørg for at toiletter og vandhaner lukker tæt. Et toilet der løber, koster mellem 4-16.000 kr. om året. En vandhane der drypper bruger nemt 50 l vand i døgnet
 • Monter termostat armatur i brusebadet.
 • Monter sensor armatur, hvor mange personer bruger håndvasken ofte
 • Luk for vandet mens du sæber dig ind eller vasker hår.
 • Luk for vandet, når du børster tænder.
 • Vask hænder i koldt vand, de fleste er alligevel færdige med at vaske hænderne inden det varme vand når frem til håndvasken, men det varme vand har forladt vandvarmeren alligevel, og er således forbrugt, uden nogen har haft glæde af det.
 • Brug en balje eller skål, når du renser grøntsager og vasker op.
 • Tag korte brusebade under 5 minutter. Man bruger op til 20 l vand i minuttet.
 • Fyld vaske- og opvaskemaskine helt op inden de startes.
 • Monter vandsparer på alle dine vandhaner, og spar typisk 25 – 50 %.
Prisen på en vandsparer er meget beskeden, og kan købes i de fleste byggemarkeder. I de fleste tilfælde sparer man meget vand, uden at miste komfort.
 
Hvad koster vand?(2011)
Prisen på vand er ikke den samme i hele landet. Prissammensætningen kan variere fra selskab til selskab. Nogle selskaber har valgt at have et fast årligt grundbidrag på vand og spildevand plus en pris pr. forbrugt kubikmeter, mens andre kun afregner efter vandforbruget. Forbrugerprisen er sammensat af prisen på det rene drikkevand lagt sammen med prisen på spildevandsbehandlingen.
På det rene drikkevand dækker prisen udgifterne til grundvandsbeskyttelse, indvinding og behandling samt distribution af vandet fra vandværkerne ud til husstandene.
På spildevand dækker prisen drift og vedligehold, renovering og udbygning af kloakker, drift og kontrol af renseanlæg, således at vandet overholder kravene, inden det udledes.
I Danmark betaler vi meget forskellige priser for drikkevand, alt efter hvor vi bor. Nogle familier slipper med en årlig vandregning på ca. 2.000 kroner, mens andre betaler næsten 7.000 kroner.
Statistisk er de gennemsnitlige vandudgifter opdelt i tre grupper af husstande (afrundet):
60 kr/m3 – husstand på 1 person
53 kr/m3 – husstand på 2,15 person (statistisk gennemsnit)
49 kr/m3 – husstand på 5 person
Forskellene skyldes at andelen af forbrugstyper som opvask, tøjvask, bilvask og havevanding oa. varierer efter hvor mange personer husstanden består af.
Prisen afhænger af, hvilket forsyningsselskab man er tilknyttet. Kontakt dit lokale vandselskab for se eksakte priser.
 
Hvad består vandprisen af?
 • Fast bidrag til drikkevand
 • Kubikmeterpris på drikkevand
 • Fast bidrag til spildevand
 • Kubikmeterpris på spildevand
 • Afgifter og moms
Vandprisens sammensætning(afrundet):
 • 22 % af prisen er til oppumpning, behandling og levering af det rene vand.
 • 47 % af prisen er til opsamling af spildevandet i kloak, rensning og udledning
 • 31 % af prisen er til afgifter og moms

Hvorfor varierer prisen på vandet?

Der er et stort forskel på laveste og højeste pris blandt vandselskaberne.
Forskellene skyldes flere forhold bl. a.
Praktiske forskelle:
 • Det kan være forholdsvis billigere at forsyne vandforbrugende industri end små kunder, f.eks. sommerhuse.
 • Geologiske forhold gør det dyrere at hente vand op af jorden nogle steder end andre.
 • Nogle steder betyder forurening, at der er sket investeringer i nye forsyningssteder til vandindvinding.
 • Rensningsgraden af spildevand. Afhængig af, hvor det ledes ud i naturen.
 • Decentral spildevandsrensning er normalt dyrere end central rensning.
 • Ældre anlæg kræver mere vedligeholdelse end nye.
 • Særlige miljøforhold.
Administrations- og investeringsmæssige forskelle:
 • Mange vandforsyningsselskaber imødekommer klimaændringer ved at investere i nye kloaksystemer.
 • Nogle vandforsyningsselskaber investerer forholdsvis mere i grundvandsbeskyttelse.
 • Forskelle i serviceniveau.
 • Forskelle i forsyningssikkerhed.

 

Kilder: Danva, Vand i tal 2011. VVS-T. SBI

VVS Trading, Ellegårdvej 30, DK-6400 Sønderborg, tlf. 74 43 02 00, info@vvs-trading.dk